WikiPL-l August 2006

wikipl-l@lists.wikimedia.org
  • 52 participants
  • 84 discussions

Mediawiki w wersji polskiej ?
by sp2ong
16 years, 7 months

Ja i Abuse
by Pietras1988
16 years, 7 months

podpis Wikipedysty
by Dr Stan Zurek
16 years, 7 months

Licencja GFDL: niedoróba
by Ejdzej Wikipedysta
16 years, 7 months

reklamy na liście dyskusyjnej
by Stan Zurek
16 years, 7 months

Re: [Wikipl-l] Ja i Abuse (Re: Paczka WikiPL-l, Tom 37, Numer 17)
by Krzysztof Burghardt
16 years, 7 months

Podpisy
by Michal Rosa
16 years, 7 months

AMSH i Irena Santor
by Ejdzej Wikipedysta
16 years, 7 months

Ukrywanie trików iluzjonistycznych
by Ejdzej Wikipedysta
16 years, 7 months

Podziękowania za oddanie głosów w PUA dla Roo72
by Michal Rosa
16 years, 7 months
Results per page: