Summary


Lista dyskusyjna polskojęzycznej Wikipedii / Polish Wikipedia discussion

Lista dyskusyjna polskojęzycznej Wikipedii służy głównie do prowadzenia dyskusji na temat jej kształtu i kierunków rozwoju. Dyskusje te mają charakter ogólny i bardzo rzadko dotyczą pojedynczych artykułów (do tego służą strony dyskusji). Więcej informacji na stronie [[Wikipedia:Listy_dyskusyjne]].

Prosimy zapoznać się z zasadami listy.


To contact the list owners, use the following email address: wikipl-l-owner@lists.wikimedia.org

Archives

Archives


Subscription / Unsubscription

To subscribe or unsubscribe from this list, please log in first. If you have not previously logged in, you may need to set up an account with the appropriate email address.

Log In


You can also subscribe without creating an account. If you wish to do so, please use the form below.