WikiPL-l April 2007

wikipl-l@lists.wikimedia.org
  • 43 participants
  • 46 discussions

Szablony władców
by Mikołaj Kirschke
15 years, 3 months

Szablony władców
by Mikołaj Kirschke
15 years, 3 months

Opieka nad portalem
by Gater
15 years, 3 months

Dopisek z błędem (test gimnazjalny jeszcze raz)
by Adam Dziura
15 years, 3 months

Czy Polska Wikipedia (WMP) może być pozwana do sądu ?
by Kpjas
15 years, 3 months

Konferencja - last minute
by Przykuta
15 years, 3 months

Obrazek przy rejestracji
by Adam Dziura
15 years, 3 months

Weekend logowania
by Konrad Kurzacz
15 years, 3 months

Gromadzenie funduszy
by Kpjas
15 years, 3 months
Results per page: