Biogramy - pisowania dat urodzenia i śmierci - propozycje

Show replies by date

7075
days inactive
7076
days old

wikipl-l@lists.wikimedia.org

Manage subscription

1 comments
2 participants

Add to favorites Remove from favorites

tags (0)
participants (2)
  • Daniel Mi�aczewski
  • Marcin Tadeusz Łukaszewski