Re: [Wikipl-l] Biogramy - pisowania dat urodzenia i �mierci - propozycje