Re: [Wikipl-l] Tłumaczenia angielskich zwrotów na polskie to OR?