Re: [Wikipl-l] OT - kopiowanie danych sprzed 150 lat