[Wikipl-l] kategorie - zamówienia Polimerka, Adziury i własne pomysły