Re: [Wikipl-l] Zmiana sposobu liczenia ilości artyku łów.