[Wikipl-l] urlop ... "przymkniętych klapek" ... odpowiedzi tylko e-mailowo