Re: [Wikipl-l] "rozsyłali fałszywe potwierdzenia adresu e-mail w Wikipedii."