Re: [Wikipl-l] Wikipedysta:Retap - zwolennik ładu i porządku w biografiach