[Wikipl-l] Re: Re: Lista piłkarzy, których profile z Wikipedii należ=ałoby zweryfikować