[Wikipl-l] Wikimania 2010: Zapraszamy do składania propozycji programowych