Re: [Wikipl-l] Opis bibliograficzny zrodel internetowych