Publikowanie w Wikipedii to cel prywatny bez szczególnego interesu społecznego

Show replies by date

3356
days inactive
3356
days old

wikipl-l@lists.wikimedia.org

Manage subscription

11 comments
8 participants

Add to favorites Remove from favorites

tags (0)
participants (8)
  • Maciej W
  • Marek Mazurkiewicz
  • Paweł Borkowski
  • Paweł Szubert
  • Powerek38
  • Tomasz Ganicz
  • Tommy Jantarek
  • Łukasz Lipiński