Re: [Wikitech-l] Anyone using Apache 2.4 to run MediaWiki?