ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

Show replies by date

2785
days inactive
2789
days old

wikikn-l@lists.wikimedia.org

Manage subscription

3 comments
4 participants

Add to favorites Remove from favorites

tags (0)
participants (4)
  • Dr.U.B. Pavanaja
  • Ramesh T
  • shivaray kotawal
  • v nagendra