Re: [Mediawiki-api] allow enumerating all namespaces