Tawikisource March 2018

tawikisource@lists.wikimedia.org
  • 3 participants
  • 5 discussions

மகாத்மா காந்தியின் சுய சரிதை சத்திய சோதனை
by balaji
5 years, 3 months

Re: [Tawikisource] Tawikisource Digest, Vol 7, Issue 3-மெய்ப்பு காண்பது குறித்து
by த*உழவன்
6 years, 1 month

காணொளி வேண்டுகோள் - விக்கி மூலத்தில் மெய்ப்பு பார்ப்பது எப்படி?
by Shrinivasan T
6 years, 1 month

Fwd: தவறான தமிழ் வார்த்தையை கண்டறிவது எப்படி?
by Shrinivasan T
6 years, 1 month

அ-வரிசை எல்லா பக்கங்களும் இருக்கும் மின்னூல்கள், பத்திசீராக்க நிரல்குறித்து
by த*உழவன்
6 years, 1 month
Results per page: