Kërkimi i Avancuar është bërë një funksion i parazgjedhur në te gjithë Wikit

Show replies by date

2045
Age (days ago)
2045
Last active (days ago)

wikipedia-sq@lists.wikimedia.org

0 comments
1 participants

Add to favorites Remove from favorites

tags (0)
participants (1)
  • Greta Doçi