WikimediaPL-l


The Polish Wikimedia chapter list

Mailowa lista Wikimediapl-l jest przeznaczona głównie, ale nie tylko dla członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska. Może się na ni± zapisać każdy, kogo interesuje stan i rozwój szeroko rozumianego ruchu Wikimediów. Mog± to być zarówno edytorzy projektów Wikimedia nie zrzeszeni w Stowarzyszeniu jak i osoby całkowicie z zewn±trz.

Lista ta jest prywatna i jej archiwum jest dostępne tylko dla zapisanych na ni± osób co gwarantuje, że nie może być ona użyta do gromadzenia adresów e-mail przez spamerów.

W ramach tej listy dyskutujemy głównie o sprawach zwi±zanych ze Stowarzyszeniem Wikimedia Polska, ale dozwolone s± także dyskusje dotycz±ce następuj±cych zagadnień:


  • koordynacji między projektami Wikimedia
  • prawno-społeczno-socjologicznych aspektów ich działania
  • kontaktów projektów ze ¶wiatem zewnętrznym
  • zjawisk w ¶wiecie zewnętrznym maj±cym wpływ na działanie projektów Wikimedia
  • relacji z Wikimedia Foundation i jej partnerami na ¶wiecie

Ponadto dozwolone jest też ogłaszanie co ciekawego i nowego dzieje się w projektach Wikimedia, w takim duchu jak to ma miejsce w Biuletynie Stowarzyszenia.

Natomiast niemile widziane jest:

  • dyskutowanie na temat ¶ci¶le wewnętrznych aspektów działania poszczególnych projektów Wikimedia, w szczególno¶ci ustalania ich wewnętrznych zasad i zaleceń edycyjnych czy wyja¶niania sporów wewnętrznych edytorów tych projektów - od tego s± odpowiednie listy dyskusyjne tych projektów
  • dyskutowanie na tematy ogólno-filozoficzno-¶wiatopogl±dowo-polityczne
  • cross-postowanie - czyli wysyłanie maili jednocze¶nie na tę listę i inne listy Wikimedia

Zapisz siÄ™

Adres e-mail:
ImiÄ™ (opcjonalnie):
Preferowany język:

Czy chcesz otrzymywać spakowane maile raz dziennie? Nie Tak

Sprawdź pocztę, by potwierdzić prenumeratę. Po otrzymaniu potwierdzenia, prośba zostanie przekazana do decyzji moderatora. O jego decyzji system powiadomi Cię automatycznie. Lista jest również listą prywatną, co oznacza, że nie masz prawa wyświetlić adresów jej prenumeratorów.

Lista członków

(Lista prenumeratorów jest dostępne tylko dla prenumeratorów listy.)

Wprowadź swój adres i hasło, żeby zobaczyć listę osób zapisanych:

Adres: HasĹ‚o:   

Zmiana ustawień własnych lub opuszczenie listy

Podaj swój adres, żeby wypisać się z listy WikimediaPL-l, poprosić o przypomnienie hasła, zmienić parametry prenumeraty:

Jeśli zostawisz to pole puste, adres email będziesz musiał podać później.

Wikimedia Logo