[Wikipl-l] aliasy przestrzeni nazw

Tomasz Sienicki tsca w edb.dk
Pon, 28 Maj 2007, 18:07:04 UTC


Ponieważ dostępne są już w oprogramowaniu aliasy przestrzeni nazw, planujemy:

1. dodać alias "Wikipedystka:" (równorzędne z istniejącymi User: i Wikipedysta:)
2. dodać aliasy "Dyskusja wikipedystki:" i "Dyskusja Wikipedystki:" (równorzędne z istniejącymi User talk: i Dyskusja Wikipedysty:)
3. zmienić nazwę przestrzeni z "Dyskusja Wikipedysty:" na "Dyskusja wikipedysty:"
4.  dodać alias "Dyskusja Wikipedysty:" (dla zachowania istniejących linków)

Te zmiany dotyczą tylko polskiej Wikipedii.

Mail ma charakter informacyjny, natomiast ewentualna dyskusja tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Kawiarenka/Kwestie_techniczne_dyskusja#Aliasy_przestrzeni_nazw

-- 
 tsca * Tomasz SienickiWięcej informacji o liście dyskusyjnej WikiPL-l