<div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div>Važení naši podporovatelia, <br></div><div><br></div><div>chceme informovať, že prístup na webovú stránku bol dnes vďaka KuboFovi obnovený.</div><div><br></div><div>Pripájame preto informáciu o Valnom zhromaždení na našej webovej stránke: <a href="http://wikimedia.sk/2019/valne-zhromazdenie-2019/">http://wikimedia.sk/2019/valne-zhromazdenie-2019/</a>.</div><div><br></div><div>Upozorňujeme na malú zmenu v obsahu. Na Valnom zhromaždení sa bude nanovo o celom novom vedení, čiže členoch predsedníctva, podpredsedovi/podpredsedníčke a predsedovi.</div><div><br></div><div>Informácie o programe nájdete i na našom facebooku: <a href="https://www.facebook.com/events/646224775791959/">https://www.facebook.com/events/646224775791959/</a></div><div>a na stránkach Wikipédie: <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Kr%C4%8Dma/Novinky">https://sk.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Kr%C4%8Dma/Novinky</a>.</div><div><br></div><div>Tešíme sa na vás 9. marca v Bratislave :)</div><div><br></div><div>S pozdravom Radoslava Semanová/Akdar</div><div>Podpredsedníčka<br></div><div><br></div><div><br></div></div></div></div></div>