Analytics


A mailing list for the Analytics Team at WMF and everybody who has an interest in Wikipedia and analytics.

If you enjoy counting stuff on / about Wikipedia and you have a question then please sign up and the Analytics Team will try to help you as best as it can.

There are two different manners to use this list;
- As an ordinary e-mail discussion list
- As a newsgroup

In order to use this list like a newsgroup you must specify the NNTP-server news.gmane.org at your newsreader. You also must be subscribed to the newsgroup gmane.org.wikimedia.analytics.

You may automatically link there by using the following URL:
news://news.gmane.org/gmane.org.wikimedia.analytics

For posting to the newsgroup you must be a list member. The first time you post to the newsgroup you will receive an email for verification, which is normal. If you work by means of the newsgroup you probably do not want to receive the messages by email. To disable email delivery go to "Edit Options". (at the end of this page)

You can also use the gmane web interface for reading AND posting to the list.

http://news.gmane.org/gmane.org.wikimedia.analytics/

Pick "post" or "followup" from the drop-down menu.

Many Wikimedia mailing lists are also available on gmane.
Search for wikimedia or a specific project name on the list of newsgroups of news.gmane.org.

Zapisz się

Adres e-mail:
Imię (opcjonalnie):
Preferowany język:angielski (USA)

Czy chcesz otrzymywać spakowane maile raz dziennie? Nie Tak

Aby zapobiec fałszywym zgłoszeniom, otrzymasz email z prośbą o potwierdzenie prenumeraty. Lista jest listą prywatną, co oznacza, że nie masz prawa wyświetlić adresów jej prenumeratorów.

Lista członków

(Lista prenumeratorów jest dostępne tylko dla prenumeratorów listy.)

Wprowadź swój adres i hasło, żeby zobaczyć listę osób zapisanych:

Adres: Hasło:   

Zmiana ustawień własnych lub opuszczenie listy

Podaj swój adres, żeby wypisać się z listy Analytics, poprosić o przypomnienie hasła, zmienić parametry prenumeraty:

Jeśli zostawisz to pole puste, adres email będziesz musiał podać później.

Wikimedia Logo