Вольга = Вольга - ponoæ to to samo ale jakie¶ dziwnie ró¿ne

Show replies by date

7101
Age (days ago)
7101
Last active (days ago)

wikipl-l@lists.wikimedia.org

2 comments
3 participants

Add to favorites Remove from favorites

tags (0)
participants (3)
  • Adam Dziura
  • Andrzej B.
  • Krzysztof Kopcik