Encarta ogłosiła, że kończy dzialalność.

Show replies by date

5061
days inactive
5062
days old

wikipl-l@lists.wikimedia.org

Manage subscription

3 comments
4 participants

Add to favorites Remove from favorites

tags (0)
participants (4)
  • Adam Dodek Michalik
  • Jaroslaw Zielinski
  • Leszek Zur
  • Tomasz Ganicz