Re: [Wikipl-l] Ilość imion przy nazwisku (było Dyskusja o z ..)