Re: [Wikipl-l] Dość tej martyrologii Re: ubywa nas