[Wikipl-l] Biuletyn plwiki-patologii 4: "Julo + kolejne bluzgi od czubków i wandalów" + "spam" cenzorów