Re: [Wikipl-l] Publikowanie w Wikipedii to cel prywatny bez szczególnego interesu społecznego