[Wikipl-l] W en wiki ubywa wandali i przybywa spamu