[Wikipl-l] Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska 2016-2018