[Wikipl-l] FW: [el-zg-uipse] Oddział Łódzki zaprasza na seminarium - spotkanie z J. Gonerą