[Wikipl-l] artykuł Tomka Ganicza w dzisiejszym "Infosie"