Re: [Wikipl-l] Co jest dokmentem urzędowym: kolejny ważny wyrok SN