Re: [Wikipl-l] Czy Polska Wikipedia (WMP) może b yć pozwana do sądu ?