[Wikipl-l] Poszukiwani wikipedyści do Komisji Konkursowej Wiki Lubi Zabytki