Re: [Wikipl-l] Paczka z Wikimedia Foundation z materiałami na X-lecie Wikipedii