Re: [Wikipl-l] weryfikacja danych w notkach biograficznych