[Wikipl-l] Aglomeracja katowicka i szablony w latach