Re: [Wikipl-l] Uwalanie Gdarina czyli IRC rulezuje