[Wikipl-l] Zlot Wikipedystów z Europy Środkowej i Wschodniej po raz kolejny