[Wikipl-l] Fwd: Re: W sprawie ewentualnego naruszenia Pańskich praw autorskich