Re: [Wikipl-l] Grant Advisory Committee poszukuje kolejnych wolontariuszy