[Wikipl-l] Wikiprojekt GLAM - zaproszenie do zgłaszania propozycji