Re: [Wikipl-l] Opóźnienia na serwerze narzędziowym toolserver.org