Re: [Wikipl-l] quiz [było] Obsługa NPA - usankcjonowanie obecnej praktyki