Oczywiscie ten metal to wybryk. Dla calej muzyki rockowej wystarczy kilka kategorii.

 

Jonasz

 

-----Original Message-----
From: wikipl-l-bounces@Wikipedia.org [mailto:wikipl-l-bounces@Wikipedia.org] On Behalf Of selena
Sent: Friday, July 16, 2004 3:12 PM
To: Polish Wikipedia mailing list
Subject: Re: [Wikipl-l] kategorie - kontrola urodzen + eutanazja

 

Wasze argumenty jestem w stanie przyjąć. Ale obejrzyjcie sobie listę kategorii - Polskie wsie, Wsie Polski (sic!), cykl kategorii "Metal" - Nu metal, Stoner metal, Pop metal... , rzeczona Pantera... Może rzeczywiście - im więcej tym lepiej. Muszę to przemyśleć z punktu widzenia poszukującego. Jednak uratować to wszystko w moich oczach może jedynie porządne "drzewko" kategorii (będzie to kawał sekwoi czy baobabu!). Dobranoc!

Selena

Sadze, ze rozbicie imion na wiele podkategorii jest uzasadnione. Po pierwsze jest ich wiele (juz ponad tysiac) I zebranie ich w jednym miejscu zdubluje tylko liste alfabetyczna, I bedzie malo zprejzusta. Argument Tomiego tez jest celny.

 

Joansz

 

-----Original Message-----
From: wikipl-l-bounces@Wikipedia.org [mailto:wikipl-l-bounces@Wikipedia.org] On Behalf Of tomi
Sent: Friday, July 16, 2004 3:04 PM
To: Polish Wikipedia mailing list
Subject: RE: [Wikipl-l] kategorie - kontrola urodzen + eutanazja

 

nie wiem dlaczego nie mialyby powstaæ odpowiednie podkategorie w tym przypadku - przecie¿ z ka¿da z nich bêdzie liczyæ co najmniej kilka, a najczê¶ciej kilkadziesi±t imion.

niektóre z powodów:

1) kto¶ jest mi³o¶nikiem kultury celtyckiej - interesuje go wszystko co celtyckie -  zajrzy sobie do kategorii np. Celtowie - a tam podkategorie o krajach celtyckich, muzyce celtyckiej, jezykach,  a tak¿e imionach... - gdyby by³y tylko imiona ten kto¶ tam nie wejdzie... (niekoniecznie nawet podkategorie musz± byc podlinkowane do Celtowie byle tylko wyszukiwarka je znalaz³a po wpisaniu "celt*" do okna wyszukiwarki)

2) ktos spodziewa sie dziecka - wie ¿e to bêdzie ch³opiec - od razu zagl±da do kategorii zaczynaj±cych siê na "mêskie imiona".. - gdyby to by³y tylko "imiona" to czasami móg³by siê zastanawiaæ które z imion rut, salome, kosma, bonawentura s± mêskie, a które nie.

-----Original Message-----
From: wikipl-l-bounces@Wikipedia.org [mailto:wikipl-l-bounces@Wikipedia.org]On Behalf Of selena
Sent: Friday, July 16, 2004 8:10 PM
To: Polish Wikipedia mailing list
Subject: [Wikipl-l] kategorie - kontrola urodzeñ + eutanazja

Nale¿y powa¿nie rozwa¿yæ sens istnienia pewnych kategorii. Z ca³ym szacunkiem, ale np. kategoria "Imiona" mog³aby nie byæ ju¿ dzielona na: Mêskie imiona ba³tyjskie, Mêskie imiona celtyckie, Mêskie imiona germañskie, Mêskie imiona greckie, Mêskie imiona s³owiañskie, Mêskie imiona ³aciñskie ... Do tego jeszcze ¿eñskie odpowiedniki oraz osobne Imiona germañskie, ³aciñskie i hebrajskie. Lito¶ci! Znalaz³oby siê troche innych przyk³adów, ale czepiam siê w³a¶nie tego.

Selena


_______________________________________________
WikiPL-l mailing list
WikiPL-l@Wikipedia.org
http://mail.wikipedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l