Re: [Wikipl-l] Biografie - sprawa do dyskusji - przykład z WP-DE